Vu Xuan Ha, Shidoin, to Dojo Bogota Aikido

Share

10th Anniversary Aikido Seminar

Sponsor:
Dojo Bogota Aikido

Start:

August, 23rd 2019

End:

August, 25th 2019

Instructors:

  • Vu Xuan Ha