Vu Xuan Ha, Shidoin, to PORTLAND AIKIDO

Share

Aikido Seminar

Sponsor:

Portland Aikido
120 Woodford St.
Portland, ME 04103
http://www.portlandaikido.org/

Start:

April, 6th 2019

Instructors:

  • Vu Xuan Ha