Events for November 2022

 • 2022
  November
  11 - 13
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, to Florida Aikikai and the USAF Technical Committee
  Florida Aikikai Winter Camp
 • 11 - 13
  View Details
  Yoshimitsu Yamada, Shihan, to Florida Aikikai and the USAF Technical Committee
  Florida Aikikai Winter Camp
 • 05 - 06
  View Details
  Ricardo Corbal, Shihan to Aikido de la Montagne
  Aikido Seminar