VU XUAN HA, Shidoin, to Aikido Senshin, Brazil

Share

Seminar

Sponsor:
Aikido Senshin, Brazil

Start:

October, 23rd 2015

End:

October, 25th 2015

Instructors:

  • Vu Xuan Ha