USAF Dojo Events for Boston Aikikai

 • 2013
  April
  12
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, at BOSTON AIKIKAI
  Seminar
 • September
  13 - 15
  View Details
  CLAUDE BERTHIAUME, Shihan, to Boston Aikikai
  Grand Opening Seminar
 • 2014
  March
  15 - 16
  View Details
  CLAUDE BERTHIAUME, Shihan, to Boston Aikikai
  Spring Seminar
 • October
  11 - 12
  View Details
  Gina Zarrilli Shidoin to Boston Aikikai
  Aikido Seminar
 • 2015
  February
  27 - Mar 01
  View Details
  MATTHEW MAY, Fukushidoin, and ERAN VARDI, Shidoin, to Boston Aikikai
  Seminar
 • April
  17
  View Details
  Michele Feilen Rigol to Boston Aikikai
  Evening Class
 • May
  01
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Boston Aikikai
  Evening Class
 • September
  19 - 20
  View Details
  PETER BERNATH, Shihan, and Claude Berthiaume, Shihan, to Boston Aikikai
  Aikido Seminar
 • 2016
  January
  30
  View Details
  JAMES KAHN, Shidoin, and MATTHEW MAY, Shidoin, and JOHN MONTES, Fukushidoin, to Boston Aikikai
  Seminar
 • May
  06 - 07
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Boston Aikikai
  Seminar
 • July
  09 - 10
  View Details
  FIONA BLYTH, Shidoin, and DR. GINA ZARRILLI to Boston Aikikai
  Dojo Anniversary
 • September
  09 - 11
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to Boston Aikikai
  Aikido and Iaido
 • 2017
  January
  27 - 29
  View Details
  JAMES KAHN, Shidoin, and MATTHEW MAY, Shidoin, and JOHN MONTES, Fukushidoin, and Catherine Lefebvre sensei to Boston Aikikai
  Aikido & Iaido Winter Seminar
 • March
  25 - 26
  View Details
  PETER BERNATH, Shihan, and Claude Berthiaume, Shihan, to Boston Aikikai
  Spring Seminar
 • 2018
  January
  27 - 28
  View Details
  Donovan Waite, Shihan, to Boston Aikikai
  Seminar
 • 2022
  August
  05 - 07
  View Details
  Penny Strake Bernath, Shihan, and Peter Bernath, Shihan, and Claude Berthiaume, Shihan, to Boston Aikikai
  Seminar
 • December
  03 - 04
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to Boston Aikikai
  Aikido Seminar
 • 2023
  April
  15 - 16
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shihan, and Emilio Cardia Aikikai Corsico to Boston Aikikai
  Aikido Seminar
 • August
  19
  View Details
  Sharon R. Dominguez, Shidoin, and Vu Xuan Ha, Shihan, and Jun-ya Nakatsugawa, Shidoin, to Boston Aikikai
  Aikido Seminar
 • September
  29
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to Boston Aikikai
  Aikido Seminar