USAF Dojo Events for Portland Aikido

 • 2013
  May
  04
  View Details
  DAVID B. FARRELL, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido Seminar
 • August
  24
  View Details
  DAVID HALPRIN, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido Seminar
 • October
  05 - 06
  View Details
  CLAUDE BERTHIAUME, Shihan, at PORTLAND AIKIDO
  Aikido and Iaido Seminar
 • 2014
  March
  01
  View Details
  BARBARA E. BRITTON, Shidoin, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • May
  03
  View Details
  DAVID B. FARRELL, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • August
  23
  View Details
  DAVID HALPRIN, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  AIKIDO SEMINAR
 • October
  04 - 05
  View Details
  CLAUDE BERTHIAUME, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido and Iaido Seminar
 • 2015
  May
  30
  View Details
  DAVID B. FARRELL, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • August
  29
  View Details
  DAVID HALPRIN, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • October
  03 - 04
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido and Iaido Seminar
 • 2016
  June
  11
  View Details
  DAVID B. FARRELL, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • August
  27
  View Details
  DAVID HALPRIN, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido Seminar
 • October
  08 - 09
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido and Iaido Seminar
 • 2017
  June
  03
  View Details
  Judy Ringer, 3rd dan, Diane Dubois, 2nd dan, Judith Brown, 2nd dan to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • September
  30 - Oct 01
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido & Iaido Seminar
 • October
  21
  View Details
  DAVID B. FARRELL, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • November
  18
  View Details
  BARBARA E. BRITTON, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • 2018
  March
  03
  View Details
  Vu Xuan Ha, Shidoin, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar
 • October
  06 - 07
  View Details
  Claude Berthiaume, Shihan, to PORTLAND AIKIDO
  Aikido and Iaido seminar
 • November
  17
  View Details
  Benjamin Pincus, Shidoin, to PORTLAND AIKIDO
  Seminar